Gradbeništvo

gradbenistvo (7)HITRO – ČISTO – TRAJNO

Na področju gradbeništva dosegamo učinkovitost z sodelovanjem naših redno zaposlenih, ki so zato visoko usposobljeni. Za delo uporabljamo tehnološko napredne tehnike in moderne naprave, da se delo opravi pravočasno in zanesljivo.

 

OPRAVLJAMO:

  • Izkopi, nasutja
  • Izgradnja vseh vrst cevnih sistemov (vodovod, fekalna, meteorna, strešin)
  • Izgradnja vseh vrst TKinKK kanalizacij
  • Strojna uvleka VN, SN, NN in TK kablov
  • Priprava terena za tlakovanje (niviliranje terena)
  • Polaganje robnikov, kock, kamna
  • Izgradnja vseh vrst cevnih sistemov (vodovod, fekalna, meteorna, strešin)Izdelava kamnitih zidov, opornic
  • Tlakovanje (asfalt, naravni kamen, prefabricirani tlaki)
  • Strojne usluge
  • Prevoz nevarnih in nenevarnih odpadkov

 

Načrtovanje

Ker je za dober izdelek pomemben dober načrt, vam lahko z lastim kadrom in izkušnjami svetujemo in izdelamo kvaliteten načrt ter popis za izvedbo del.