Javna razsvetljava

Zasnova in postavitev celotnega sistema ulične razsvetljave je ena od naših nalog, kot tudi njihov pregled in vzdrževanje po vzdrževalnih pogodbah.

Meritve električnih inštalacij

Smo podjetje z licenco EDISON za opravljanje meritev na električnih objektih in napravah.

Meritve opravljamo pred prvim zagonom električnih naprav in elementov, ter preventivno, ker samo s tem lahko zagotovimo pravilno delovanje električnih naprav in varnostnih elementov.

Načrtovanje in oblikovanje

Temelj našega uspeha je, da smo usmerjeni k načrtovanju kakovosti , funkcionalnosti in projektnemu konceptu.
Načrtujemo nizko in srednje napetostne sisteme, transformatorske postaje, sisteme za dobavo električne energije odjemalcem, razsvetljavo, stikalnePLCs, ozemljitvene sisteme, računalniške mreže, zunanjo razsvetljavo.

 

Javna razsvetljava

 

 

 

 

vzdrževanje